Menu Zavřeno

Ceník výkonů

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

  • Preventivní primární péče – jednou za 2 roky celkové vyšetření pacienta (detailní popis i podle věkového rozložení najdete zde)
  • Léčení základních onemocnění včetně chronických chorob
  • Preventivní očkování hrazené konkrétní zdravotní pojišťovnou
  • Vedení pracovních neschopností
  • Vyšetření k lázeňské terapii
  • Návštěvní služba

Výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou u registrovaných pacientů platný od 6.10.2023

Vstupní/výstup­ní/periodická­/mimořádná prohlídka do zaměstnání, prohlídky pro práci ve výškách690,– Kč
Vyšetření pro ŘP + dále v 60 letech (65, 68, 70, každé 2 roky), Samostatné prohlídky pro VZV, prohlídky dle §50/78 Sb.,
Vyšetření „lodivod“,
Vydání potvrzení fitness, zrušení zájezdu,
Trenérské zkoušky,
Bojové a úponové sporty,
Vydání potvrzení k nesoutěžnímu sportu.
500,– Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz1000,– Kč
Aplikace injekce na vlastní žádost20,- Kč 
Doporučení do DS350,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 500,– Kč
Administrativní výkon (potvrzení ke studiu na VŠ, potvrzení na tábory, vystavení očkovacího průkazu, zhotovení duplikátu PN, potvrzení o prodělání Covid-19…)100,– Kč
Vypsání úrazové pojistky, vypsání podrobného výpisu z dokumentace pro komerční poj. – započatých každých 20 minut
500,– Kč
Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce)500,– Kč
Vyšetření a očkování neplacené ZP (chřipka, klíšťová encefalitis, žloutenka…)300,– Kč
FOB test, vydán na vlastní žádost
FOB test, který není hrazen ZP vč. vyhodnocení testu
600,-Kč
Provedení laboratorního vyšetření na vlastní žádost300,– Kč
+ cena laboratoří
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro admin. účely (Výpis, zprávy pro ÚP, ČSSZ, USP, lázně apod.) na počkání500,– Kč
Zpráva pro PČR, soudy, Oznámení o pracovním úrazu atd. každých započatých 20 minut500,– Kč
Návštěva u pacienta doma na vlastní žádost mimo návštěvní službu ev. o víkendech1000,– Kč
Předo­perační vyšetření pro zákroky nehrazené ZP/před UPT, kosmetické zákroky…/ + cena laboratoře
1500,– Kč
Očkování nehrazená zdravotní pojišťovnou
/cena je za 1 dávku, platná od 6.10.2023 – může se měnit dle aktuální ceny od dodavatele /
Žloutenka A+B /Twinrix/ 1800,- Kč
Žloutenka A /Avaxim/ 1400,- Kč
Žloutenka B /Engerix/ 1000,-Kč
Černý kašel+tetanus+záškrt /Adacel/ 1100,-Kč
Pneumokok /Prevenar 13/ 1700,-Kč
Klíšťová encefalitis /FSME/ 1100,-Kč
Chřipka /Vaxigrip Tetra/ 600,-Kč
Tyfus /Typhim Vi/ 1500,-Kč
Meningokok A, C, W135, Y /Menveo/ 1500,-Kč
Meningokok B /Bexsero/ 3000,-Kč

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou u neregistrovaných pacientů

Vstup­ní/výstupní/pe­riodická/mimo­řádná prohlídka do zaměstnání 1000,– Kč 
Celkové vyšetření, preventivní vyšetření1000,– Kč
Vyšetření pro ŘP + dále v 60 letech (65, 68, 70, každé 2 roky)800,– Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz v potravinářství400,– Kč
Administrativní výkon (potvrzení ke studiu na VŠ, potvrzení na tábory, vystavení očkovacího průkazu, zhotovení duplikátu PN…)200,– Kč
Vypsání úrazové pojistky600,– Kč
Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce)1000,– Kč
Vyšetření a očkování neplacené ZP (chřipka, klíšťová encefalitis, žloutenka…)500,– Kč
Zhotovení kopie na žádost pacienta – A4 jednostranně/o­boustranně5,– Kč
Provedení laboratorního vyšetření na vlastní žádost200,– Kč
+ cena laboratoří
Návštěva u pacienta doma na vlastní žádost mimo návštěvní službu ev. o víkendech2000,– Kč
Předo­perační vyšetření pro zákroky nehrazené ZP/před UPT, kosmetické zákroky…/2000,– Kč

Jiné úkony nejsou pro neregistrované pacienty poskytovány (např. vyšetření na zbrojní průkaz)

Vstupní­/výstupní/peri­odická/mimořád­ná prohlídka do zaměstnání v rámci preventivní lékařské péče možné řešit individuálně smlouvou.

Dle zákona 634/1992 par. 16 se doklad o zaplacení vystavuje na žádost platícího dle vyhlášky MZd ČR 467 ze dne 8.9.1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotní pojišťovnou.